I Edycja

Instytut Matki i Dziecka jest pomysłodawcą Konkursu Mother and Child Startup Challenge skierowanego do startupów z Polski i zagranicy. To pierwszy tego typu projekt w skali Polski oraz jeden z nielicznych na terenie Europy zrzeszający państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystanie potencjału technologii medycznych oraz innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia.

Oficjalne ogłoszenie konkursu odbyło się dnia 12 maja 2022 roku podczas wystąpienia dr n. med. Tomasza Maciejewskiego, Dyrektora IMiD na wyjątkowym i prestiżowym wydarzeniu Impact CEE w Poznaniu.

Inicjatywa Instytutu Matki i Dziecka zawiązana z 4 szpitalami klinicznymi miała zapewnić rozwój najbardziej innowacyjnych projektów lub rozwiązań procesowych w ochronie zdrowia. To ważny krok w formowaniu ekosystemu sprzyjającemu współpracy zwinnych przedsiębiorstw z ośrodkami medycznymi.

Konkurs skierowany jest do startupów i podmiotów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki, farmakoterapii i technologii teleinformacyjnych). Szczególną uwagę kierujemy na wsparcie ukraińskich firm technologicznych.

Zakres tematyczny konkursu

  • Działalność kliniczna,
  • Profilaktyka i badania przesiewowe,
  • Edukacja pacjentów i wsparcie w szkoleniu specjalistów,
  • Zarządzanie procesami i dokumentacją, analiza danych.

Finaliści I Edycji

Zwycięzcy I Edycji

Infermedica

Infermedica wspiera pacjentów i pracowników ochrony zdrowia na każdym etapie – od pierwszych objawów, przez realizację konsultacji medycznej, aż po profilaktykę i opiekę po.

Platforma składa się z trzech modułów: Triage, Intake, Follow Up. Poza nakierowaniem pacjentów do odpowiedniej opieki, zbiera wstępny wywiad, wspierając profesjonalistów w efektywniejszym świadczeniu usług medycznych.

MedApp S.A.

MedApp S.A. jest spółką technologiczną działającą w obszarze sztucznej inteligencji, analizy dużych zbiorów danych medycznych oraz wizualizacji i modelowania holograficznego danych obrazowych. Technologia oferowana przez MedApp rewolucjonizuje sposób, w jaki można leczyć i ratować ludzkie życie.

MedApp rozwija technologię wspomagające diagnostykę obrazową w rozszerzonej rzeczywistości i medycynę cyfrową nowej generacji, nieustannie poszerzając portfolio usług, dopasowując je do potrzeb zmieniającego się świata i nowych obszarów zastosowania

Organizatorzy
UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Partnerzy Honorowi

Partnerzy Wspierający

Partnerzy Medialni

Pobierz raport z I Edycji Konkursu

Zostań Partnerem!

Uzupełnij poniższy formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Informacje kontaktowe:
Dane firmy:
Wybierz z listy preferowany rodzaj Partnerstwa:

Become a Partner!

Please fill out the contact form below.
We will get in touch with you shortly.
Contact Information:
Company's Details:
Please select your preferred type of partnership from the list: