Media o nas

Działania podejmowane w ramach tego konkursu mają potencjał wprowadzenia pozytywnych zmian nie tylko w praktyce medycznej, ale także w aspektach organizacyjnych szpitali pediatrycznych. Cieszy mnie również fakt, że Mother and Child Startup Challenge stawia na współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim, przedsiębiorcami a sektorem zdrowia.

Konkurs Mother and Child Startup Challenge skupia się nie tylko na innowacyjności projektów, ale przede wszystkim na ich potencjalnym realnym wpływie na poprawę jakości leczenia oraz zarządzania placówką

Autorzy Konkursu postawili przed sobą niezwykle ambitne cele strategiczne. Wierzę, że ich realizacja istotnie przyczyni się do daleko idących zmian w systemie ochrony zdrowia związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, wspieraniem startupów oraz promocją jednostek publicznych. Szczególnie cenne jest decydowanie się od razu na kolejny krok – nie tylko wybieranie interesujących projektów, ale również danie wybranym szansy na wdrożenie w ramach pilotażu w wiodących ośrodkach

Jako Centrum e-Zdrowia – instytucja, która nowe technologie ma wpisane w swoje DNA – z przyjemnością wspieramy takie inicjatywy, jak konkurs Instytutu Matki i Dziecka Mother and Child Startup Challenge, dostrzegając ogromny potencjał startup-ów w sektorze ochrony zdrowia oraz rolę, jaką mogą odegrać w jego rozwoju. Konkurs, to także doskonała promocja wykorzystania najnowszych technologii w zdrowiu oraz szansa na zainicjowanie współpracy między interesariuszami systemu

Zostań Partnerem!

Uzupełnij poniższy formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Informacje kontaktowe:
Dane firmy:
Wybierz z listy preferowany rodzaj Partnerstwa:

Become a Partner!

Please fill out the contact form below.
We will get in touch with you shortly.
Contact Information:
Company's Details:
Please select your preferred type of partnership from the list: