Pięć Lat Postępu: Analiza Rozwoju Startupów Medycznych Top Disruptors in Healthcare

Koalicja AI w Zdrowiu, Polska Federacja Szpitali oraz zespół ekspertów wZdrowiu z przyjemnością przedstawiają jubileuszowe, piąte wydanie Raportu Top Disruptors in Healthcare, który od pięciu lat stanowi nieodłączny element krajobrazu innowacji w sektorze medycznym w Polsce i regionie CEE, prezentując najnowsze osiągnięcia startupów i inspirujące rozwiązania, które zmieniają oblicze opieki zdrowotnej. Partnerem tegorocznej edycji Raportu jest PZU Zdrowie. Jednym z Patronów Honorowych Raportu jest Instytut Matki i Dziecka. Koalicja AI w Zdrowiu jest jednym z Partnerów konkursu Mother and Child Startup Challenge.

W ciągu tych lat Raport nie tylko dokumentował postęp, lecz także odegrał aktywną rolę w rozwoju tych firm, wspierając wartościowe partnerstwa i kreując ekosystem sprzyjający innowacjom. Tegoroczne wydanie to aż 170 wspaniałych polskich startupów medycznych oraz 24 startupy z regionu CEE. Celem Raportu jest nie tylko prezentacja innowacji, lecz także dostarczenie cennych danych wspierających podejmowanie świadomych decyzji w sektorze zdrowia. Widzę nasz Raport jako źródło inspiracji i narzędzie aktywnego wsparcia dla innowacyjnych startupów medycznych – wskazuje Karolina Kornowska, główna autorka Raportu oraz project manager Koalicji AI w Zdrowiu i Polskiej Federacji Szpitali.

Statystyki z Raportu Top Disruptors in Healthcare:

W sektorze technologicznym AI i machine learning odgrywają kluczową rolę, wybierane przez 64% startupów medycznych (108 respondentów). Szybki wzrost zainteresowania tymi technologiami, z 30% w pierwszej edycji raportu do 64% w piątej, odzwierciedla ich rosnące znaczenie w digitalizacji opieki zdrowotnej.

Największym wyzwaniem dla polskich startupów medycznych jest znalezienie inwestora lub uzyskanie finansowania, co wskazuje 50% respondentów. Ekspansja zagraniczna oraz promocja i sprzedaż rozwiązań również stanowią istotne bariery, wskazywane odpowiednio przez 40% i 37% startupów. Współpraca ze stroną publiczną pozostaje wyzwaniem dla 31% startupów, co podkreśla potrzebę lepszej integracji innowacji z publicznym systemem opieki zdrowotnej. Mniejszym problemem są kwestie związane z pozyskaniem kompetentnych pracowników oraz tworzeniem modeli biznesowych, wskazywane przez 7% startupów.

Najczęściej wybieranymi docelowymi użytkownikami są lekarze oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny (66%) oraz podmioty lecznicze (65%). Pacjenci stanowią 59% docelowych użytkowników, co podkreśla znaczenie bezpośrednich rozwiązań zdrowotnych dostępnych dla pacjentów. Podmioty lecznicze są również najważniejszym ostatecznym płacącym klientem dla startupów medycznych (62%), co sugeruje, że placówki medyczne pozostają niezawodnym źródłem dochodów dla innowacyjnych firm. Udział pacjentów jako płacących klientów, choć spadający, nadal stanowi istotną grupę ostatecznych klientów (40%).

Z danych wynika, że startupy medyczne najczęściej nawiązują współpracę z placówkami medycznymi (II edycja – 70%, III edycja – 63%, IV edycja – 62%, V edycja – 73%). Zwiększenie współpracy w piątej edycji po wcześniejszych spadkach podkreśla wzrastające znaczenie bezpośredniego zaangażowania klinik i szpitali w rozwój innowacyjnych rozwiązań. Taka bliska współpraca jest nieodzowna dla testowania, wdrażania i skalowania nowych technologii w medycynie. Jak wskazuje

Przegląd „AI to nie Sci-Fi” opublikowany przez Polską Federację Szpitali we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu oraz zespołem ekspertów wZdrowiu, medyczne innowacje, w tym rozwiązania opracowane przez startupy, są już wdrażane w niektórych szpitalach i przynoszą korzyści w praktyce. Obecny wzrost współpracy sugeruje, że coraz więcej placówek medycznych dostrzega pozytywy płynące z wykorzystywania innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest jednak znaczny spadek współpracy z inwestorami (II edycja – 52%, III edycja – 42%, IV edycja – 32%, V edycja – 20%).

Wskazując na etapy rozwoju startupów, 14% znajduje się na etapie Proof of Concept (PoC), co jest najniższym odsetkiem w pięcioletniej historii badania rynku. Ten spadek sugeruje, że więcej firm przeszło już do bardziej zaawansowanych etapów. Etap Minimum Viable Product (MVP) wybrało 25%, a na etapie komercjalizacji znajduje się 31% , co stanowi wzrost w porównaniu do poprzednich edycji, wskazując na dojrzewanie rynku i większą gotowość do generowania przychodów. Stabilność na etapie growth utrzymuje się na poziomie 30% w ostatnich dwóch edycjach, co pokazuje, że wiele startupów koncentruje się na skalowaniu działalności i ekspansji na nowe rynki.

Większość startupów medycznych (51%) została założona przez mieszane zespoły, co odzwierciedla różnorodność i otwartość na różne perspektywy. Jednak tylko 4% startupów założyły wyłącznie kobiety, podczas gdy 44% założyli wyłącznie mężczyźni. To pokazuje, że wciąż istnieją pewne nierówności płciowe w przedsiębiorczości, które mogą być zredukowane przez wsparcie i promowanie kobiecej przedsiębiorczości.

Wskazując na finansowanie polskich startupów medycznych, warto zauważyć że udział środków własnych założyciela utrzymuje się na wysokim poziomie, jest to też najczęściej wybierana przez startupy odpowiedź (58%). Drugim najpopularniejszym źródłem finansowania są prywatni inwestorzy (36%), Wyraźny spadek można zaobserwować w przypadku finansowania się z VC krajowych (IV edycja – 34%, V edycja – 24%), co może wskazywać na trudności w dostępie do krajowych funduszy. Jeśli natomiast wskazać obecny poziom finansowania, to większość startupów deklaruje go na poziomie poniżej 200 tysięcy EUR (37%).

Istnieje także wysoki odsetek startupów planujących ekspansję międzynarodową, który wskazuje na ambicje rozwojowe oraz dążenie do zwiększenia skali działalności i przychodów poprzez dotarcie do nowych klientów poza krajem – ponad połowa startupów (59%) nie jest jeszcze obecna na rynkach zagranicznych, ale planuje wejść na te rynki w przyszłości.

Polskie startupy medyczne wykazują dużą dynamikę i innowacyjność, odpowiadając na kluczowe potrzeby współczesnego sektora medycznego. Mimo licznych wyzwań, mają ogromny potencjał do dalszego rozwoju i wprowadzania na rynek przełomowych rozwiązań, które mogą znacząco poprawić jakość opieki zdrowotnej – dodaje Karolina Kornowska.

Raport Top Disruptors in Healthcare został opublikowany podczas Konferencji AI & MEDTECH CEE i jest dostępny na stronie: https://aiwzdrowiu.pl/raport-tdih/

Zapraszamy także do zakupu rozszerzonej wersji pod mailem: biuro@aiwzdrowiu.pl

Zostań Partnerem!

Uzupełnij poniższy formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Informacje kontaktowe:
Dane firmy:
Wybierz z listy preferowany rodzaj Partnerstwa:

Become a Partner!

Please fill out the contact form below.
We will get in touch with you shortly.
Contact Information:
Company's Details:
Please select your preferred type of partnership from the list: